Efekat hlađenja,takođe,može biti kombinovan sa kontrolom vlažnosti vazduha kao bi se povećala produktivnost u specifičnim industrijama kao što su papirna,drvna i tekstilna industrija. Voda se ubrizgava pod visokim pritiskom u specijalno patentirane mlaznice/dizne koje su dizajnirane da vodu pretvaraju u najfinije čestice vodene pare koje su manje od 10 mikrona (tanje od ljudske dlake) ,koje se momentalno apsorbuju u vazduhu bez vlaženja površina i objekata ispod dizni. Rezltat koji se postiže je fenomanalan! Momentalno se smanjuje temperatura i eliminiše prašina iz vazduha.

Niska je cena instalacije,efekat je momentalan,efekat hlađenja je lociran samo na prostorima koji su od vašeg interesa,mogućnost instalacije je široka,u zatvorenim,polu-otvorenim i otvorenim prostorima.


MINIMALNI TROŠKOVI – MOMENTALAN EFEKAT


Veoma bitan aspekt kod naših Mist cooling sistema su ograničeni troškovi u poređenju sa tradicionalnim industrijskim hlađenjem klima uređajima. Instalacija je veoma jednostavna i brza s obzirom da se kompleti isporučuju standardno sa polietilenskim crevima i brzim spojkama. Normist sistemi su dizajnirani da rade sa minimalnim utroškom energije i minimalnim troškovima održavanja.


LOKALIZACIJA = UŠTEDA


Ono što je moguće uraditi sa našim sistemima je lokalizacija efekta hlađenja samo tamo gde je to potrebno,bez potrebe da se hladi ceo prostor i da se energija rasipa tamo gde nije potrebna!


prednosti

  • Laka i brza instalacija
  • Uvećava se prosečna produktivnost zaposlenih
  • Hlađenje prostora od interesa-lokalizacija hlađenja
  • Momentalno smanjenje temperature
  • Kontrola prašine,gasova,isparenja i drugih štetnih emisija
  • Troškovi instalacije smanjeni za 75%
  • Značajna ušteda energije
  • Smanjenje toplotnog stresa

Reference

Le Belier livnica d.o.o.

Kikinda, Srbija - preduzeće za preradu metala

Livnica preciznih odlivaka d.o.o.

Ada, Srbija - Livnica lakih i teških metala

UNA s.z.r.

Beograd , Srbija - štamparija

Eurosalon Fabrika

Beograd,Srbija

Preporučeni proizvodi

Ventilator na vodu

Ventilatori

Pročitaj više