Neadekvatno ovlaživanje vazduha i nedovoljna vlažnost materijala rezultuju sledećim:

  • Spojevi na uglovima okvira popuštaju
  • Osetljivi delovi nameštaja i enterijera od drveta se savijaju
  • Spojevi i bočne (kant) trake se odvajaju
  • Spojevi furnira pucaju
  • Pojavljuju se neravnine i pukotine na obojenim površinama
  • Drvo bubri kada je prevlažno i savija se kada je presuvo

Ove promene dimenzija se ne događaju jednako u svim smerovima, budući da drvo bubri i skuplja se više tangencijalno nego radijalno (u razmeri približno 2:1).

Nejednake promene dimenzija i ekstremni efekti na tvrdo drvo u odnosu na meku sredinu uzrokovane promenama u količini vode dovode do deformacije i, često, nastajanja pukotina. Deformisanje drveta prirodno zavisi o vrsti drveta, specifičnoj težini, godišnjem stvaranju prstena na deblu i smeru vlakana. Pravilnim odabirom tehnike rezanja i rasporedom rezanja može se umanjiti skupljanje i bubrenje.


Sadržaj vlage u drvetu ekvivalentan je sadržaju vlage u vazduhu koji ga okružuje, ako nije podložan direktom uticaju vlage (npr. kiša). Idealan sadržaj vlage u drvetu za vreme obrade je 9 - 12%. Ove vrednosti se automatski održavaju ako je relativna vlaga vazduha 50 - 60%. Prema tome, postoji ekvilibrium u odnosu vlage između vazduha i drveta. Ova relativna vlažnost vazduha vrlo malo pada ili raste za vreme letnjih meseci, čak i u zatvorenom prostoru. Situacija je drugačija tokom sezone grejanja. Relativna vlažnost vazduha pada redono ispod 30 - 20 % kada se vazduh zagreva. U situacijama kada je vlažnost toliko niska, posebno ako vlaga u vazduhu naglo padne, postoji stalan rizik oštećenja drveta (i drvenih predmeta) za vreme skladištenja i obrade.


Preporučene vrednosti relativne vlažnosti vazduha u drvnoj industriji:

Delatnost / Lokacija

Temperatura

od - do °C

Rel. vlažnost

od - do %

Iverica
Obrada / Skladištenje

12 – 22°C
50 – 55%

Prozori / Vrata
Proizvodnja

20 – 22°C
50 – 60%

Furnir
Rezanje / Skladištenje 

15 – 18°C
50 – 60%

Proizvodnja delova
Proizvodnja
Skladištenje delova

18 – 20°C
12 – 15°C
50 – 55%
50 – 55%

Reference

ETD - AT WINDOWS

Beočin, Srbija - Proizvodnja prozora za englesko tržište

Preporučeni proizvodi

Tangecijalni ventilator

TANGENCIJALNI VENTILATOR

Pročitaj više