TE cooling rashladni uređaji svojim ovlaživanjem u ovoj oblasti industrije daju sledeće rezultate:

  • Nema elektrostatičkog naboja
  • Zaštita od isušivanja, skupljanja i deformisanja papira i kartona
  • Ujednačen kvalitet štampanja, manje otpada (škarta)
  • Bolji osećaj zaposlenih, posebno tokom zimskih meseci


Drvna vlakna su glavna sirovina za izradu papira. Radi se o higroskopnom materijalu, koji je zbog toga direktno povezan sa sadržajem vlage u okolnom vazduhu. Papir apsorbuje ili otpušta vlagu dok se ne postigne ravnoteža između papira i vazduha.

Na primjer, vazduh izvlači vlagu iz papira ako je manje vlažan u odnosu na papir koji okružuje. Ovo je jednostavan mehanizam sušenja. Ako se sušenje papira mora izbeći, potrebno je samo osigurati da se održi ravnoteža sadržaja vlage u vazduhu i željenog sadržaja vlage u uskladištenom papiru.

Sadržaj vlage u papiru također zavisi i o korištenim sirovinama. Mehanička drvena pulpa upija više vlage nego hemijska pulpa, s tim da sirovine najvišeg kvaliteta, poput pamuka i lana, imaju najniži domet upijanja.

Idealna vlažnost vazduha osigurava ujednačen kvalitet otiska, a s tim povezano i manje otpada (škart). Neugodne posledice preniske ili previsoke vlage u vazduhu uključuju iskrivljavanje papira, pucanje papira u rotaciji, smanjen broj ciklusa mašine, loš otisak i samim time dodatne troškove.

Svako ulaganje u kvalitetne ovlaživače vazduha brzo se isplati uštedama u poslovanju.

Preporučene vrednosti relativne vlažnosti vazduha u industriji papira i štamparijama:

Delatnost / Lokacija

Temperatura

od - do °C

Rel. vlažnost

od - do %

Srednja vrednost

% r. v.
Skladištenje prirodnog papira
18 – 20°C
45 – 50%

Skladištenje premazanog papira
20 – 22°C
50 - 55%

Skladištenje kartona
20 – 22°C
55 – 60%

Uvezivanje knjiga
20 – 22°C

60%
Proizvodnja papirnih vrećica
20 – 25°C
60 – 65%

Štampanje fotografija
22 – 24°C
50 – 60%

Rotacija
22 – 24°C

60%
Sitoštampa
22 – 24°C
50 – 60%

Trgovine knjigama
15 – 20°C
60 – 65%

Reference

DPC CENTAR D.O.O.

Beograd, Srbija - preduzeće za digitalnu štampu 

Preporučeni proizvodi

Elmist viseći ventilator

ELIMIST - VISEĆI VENTILATOR

Pročitaj više