Borba sa letnjim vrućinama je veliki izazov za pernate životinje. Vrlo su osetljive na vrućinu nezavisno od vrste i starosne dobi, ali starija živina se suočava sa većim rizikom. Sa rastom živine dolazi i do povećavanja količine perja što im znatno otežava da se oslobode viška toplote.

Najuočljiviji pokazatelj toplotnog stresa kod živine je dahtanje.
Živina nema znojne žlezde koje mogu da ohlade njihovu kožu,kao što to imaju ljudi. Tako da,umesto isparavanja putem kože,živina hladi sebe preko grla i raspiratornog sistema.

Ovakav sistem hlađenja dahtanjem,oduzima veliku količinu energije što uzrokuje i značajno povećanje telesne temperature. Na kraju,ukoliko se nisu oslobodile toplotnog stresa,temperatura tela živine nastavlja da raste i povećava se mogućnost fatalnog ishoda-uginuća. Na sreću,postoji nekoliko stvari koje možete da uradite kako bi živinu oslobodili toplotnog stresa.

Smeštanjem pilića i živine u prostorije sa Te cooling sistemima za hladjenje vodenom maglom smanjuje se mogućnost toplotnog udara i stresa. 

Uginuće u letnjim periodima se smanjuje -80%


prednosti

  • Povećava se proizvodnja jaja i mesa
  • Smanjuje se toplotni stres kod životinja
  • Smanjuje se potrošnja vode i energije
  • Produžava se vreme ishrane i samim tim ubrzava rast životinja
  • Rezultat je čistije okruženje
  • Spušta se prašina
  • Kontrolišu se neprijatni mirisi


„ SISTEM HLADI ŽIVA BIĆA BEZ STVARANJA VLAŽNOG OKRUŽENJA“


Reference

Um birka farm

Al Khor , Qatar

Mivaka d.o.o.

Čenej, Srbija - farme za uzgoj pilića brojlera

Jamigo d.o.o.

Kikinda, Srbija - farme za uzgoj pilića brojlera

Rooster d.o.o.

Bečej, Srbija - farme za uzgoj pilića brojlera

Todorov Saša farma

Dragocvet , Jagodina, Srbija - farme za uzgoj pilića brojlera

Preporučeni proizvodi

Komercijalna  pumpa za rashlađivanje vodenom maglom

PUMPA RR