DOZATORI

DOZNE PUMPE

Doziranje mirisa, aerosol vakcinacija životinja i vakcinacija životinja preko vode preciznim sistemom doziranja.

U zavisnosti od primene dozne pumpe se mogu koristiti za aerosol vakcinaciju i dezinfikaciju praznih farmi pre useljavanja. Takođe možemo ponuditi i novi sistem KIT LIFE + kojim se vakcinacija životinja ili drugi tretman dodavanja primesa može vršiti preko pijaće vode čime se značajno štedi na ljudstvu i uprošćava se sistem vakcinacije preciznim doziranjem sredstava u vodu koju životinje unose u sebe.

dozator za mešanje

DOZATRON

Normist - Dozna pumpa instalirana direktno na napajanje vodom iz vodovodnog sistema.

Pročitaj više
dozator za mešanje

KIT LIFE +

Idrobase - Dozna pumpa instalirana direktno na napajanje vodom iz vodovodnog sistema.

Pročitaj više
Kontakt