Brzina rasta životinja je vrlo često pogođena ekstremnim vremenskim uslovima. U slučaju prasadi i svinja hladno okruženje će povećati količinu unesene hrane iz razloga što svinje teže da održe svoju telesnu temperaturu dok će u slučaju toplijeg okruženja smanjiti stepen rasta,povećaće se potreba za održavanjem telesne temperature i životinja će biti izložena toplotnom stresu.

Sve životinje imaju termoneutralnu zonu,opseg temperature u kojem im je najkomfornije i u kojem njihova telesna temperatura konstantna. Letnje temperature često premašuju termoneutralnu zonu kod svinja. S obzirom da je klimatizacija veoma skupa da bi bila praktična, hlađenje svinja vodenom maglom je jedna od opcija koja može da utiče na smanjenje toplote i toplotnog stresa.

Istraživanja su dokazala da visoke temperature u okruženju ( >25’C ) negativno utiču na unos hrane i samim tim rast i razvoj životinja. Kako se temperatura poveća,dolazi i do fizioloških promena kod svinja, uključujući povećanje temperature u rektalnom delu tela,respiratornim putevima i promeni pulsa. Uočavajući fiziološke promene kod svinja na visokim temperaturama nam daje još bolji uvid u to kako da smanjimo periode hlađenja  i potrošnju vode. Istraživači imaju teoriju da korišćenje vodene magle može biti potrebno samo u slučaju događaja/momenata u kojima će doći do povećanja temperature tela svinje,na primer,tokom perioda hranjenja-obroka.

Hlađenje svinja sistemima vodene magle se pokazalo kao efikasan metod za snižavanje temperature u najtoplijim letnjim danima u objektima za držanje svinja. Direktno utiče na proces hlađenja pošto se problem pojavljuje na koži životinje. Bolje nego indirektno hlađenje korišćenjem klimatizacije čime se hladi vazduh a ne sama životinja. 


razmatranja

Svinje koje su pre uzimanja obroka bile pod TE cooling sistemom za hladjenje i bile poprskane vodenom maglom su mnogo više ( 13% ) i monogo duže jele (19%) nego one svinje koje su bile pod uticajem drugih sistema. Efekat koji je dobijen je samo rezultat hlađenja svinja kod kojih se sam vrh efekta dobija tokom neke aktivnosti kao što je period hranjenja.


S obzirom na to da je prethodni eksperiment bio kratkoročan i nemamo uvid u kompletnu fazu rasta,koristimo rezultat od 13% povećanja unosa hrane koji smo dobili za to vreme ali tvrdimo da se povećanje unosa hrane kod svinja povećava ukoliko se sistem koristi u dužem vremenskom periodu!


UNOS HRANE

Performanse rasta +13%

Reference

Vladimir Drljača

Bačka palanka, Srbija - farme za uzgoj prasića

Pil-grill d.o.o.

Novi Itebej , Srbija - farme za uzgoj pilića brojlera

Vujović farma

Crvenka, Srbija - farme za uzgoj koka nosilja

Vladimi Radukin farma

Mošorin, Srbija - farme za uzgoj pilića

Preporučeni proizvodi

Normist tajmer za praćenje sistema za hlađenje

INDUSTRIJSKA KONTROLNA KUTIJA

Pročitaj više