PAKET 30

Do 30m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 1 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare
 • Filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 15 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 15 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 14 kom. 
 • Poliamidno crevo u komadu - 10 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 1 kom.
 • Završni čep za creva - 2 kom.

U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 50

Do 50m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 2 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare;
 • Filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,20mm - 25 kom. 
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 25 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 24 kom.
 • Poliamidno crevo u komadu - 10 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 1 kom.
 • Završni čep za creva - 2 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 70

Do 70m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 4 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare;
 • Filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 35 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 35 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 34 kom.
 • Poliamidno crevo u komadu - 15 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 1 kom.
 • Završni čep za creva - 2 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 100

Do 100m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 4 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare
 • Filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 45 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 45 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 44 kom.
 • Poliamidno crevo u komadu - 20 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 2 kom.
 • Završni čep za creva - 4 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 150

Do 150m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 4 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare
 • Filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 55 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 55 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 54 kom.
 • Poliamidno crevo u komadu - 20 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 2 kom.
 • Završni čep za creva - 4 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 200

Do 200m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 6 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare
 • Dubl filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 65 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 65 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 64 kom.
 • Poliamidno crevo u komadu - 25 met. 
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 2 kom.
 • Završni čep za creva - 4 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 300

Do 300m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 6 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare
 • Dubl filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 80 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 80 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 79 kom.
 • Poliamidno crevo u komadu - 30 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 4 kom.
 • Završni čep za creva - 8 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati

PAKET 500

Do 500m2
 • Pumpa VP 70 bara Hawk ( Italija) 6 l/min. - 1 kom.
 • Tajmer na sekunde integrisan; Protiv-kapajući ventili;
 • Zaštita od rada na suvo; Metalna oplata; Gumene nogare
 • Dubl filter za vodu 10“ sa manometrom - 1 kom.
 • Dizna anti-drip nerđajući čelik 0,15mm - 100 kom.
 • Fiting za diznu (nosač dizne) nikl.mesing - 100 kom.
 • Poliamidno crevo u komadima od 75cm - 99 kom. 
 • Poliamidno crevo u komadu - 40 met.
 • T komad račva za creva nikl.mesing - 4 kom.
 • Završni čep za creva - 8 kom.
U zavisnosti od zahteva kupca sve navedene količine se mogu menjati