Održavanje stabilne vlažnosti vazduha:

  • neophodno je za kvalitetan uzgoj gljiva
  • povećava produktivnost
  • omogućuje kontrolu vlage vazduha u svakoj fazi proizvodnje


Ovlaživanje vazduha adijabatskim,odnosno našim TE cooling sistemima (raspršivanjem vode u obliku magle) je posebno pogodno jer se vazduh ujedno i rashlađuje. Ukoliko je reč o uređajima na principu mlaznica (sa ili bez pumpi visokog pritiska), izuzetno je važno da su mlaznice kvalitetno napravljene i da raspršuju vodu u izuzetno sitnim česticama – aerosolovima. Pritom ne sme ni u fazi ovlaživanja niti prilikom prekida rada doći do pojave kapljica ili njihovog raspršivanja. A to mogu samo naši TE cooling sistemi koji ne samo što raspršuju vodu na jako sitne čestice nego i imaju automatsku drenažu ugrađenu u pumpu koja sprečava pojavu bilo kakvog kapanja!


Naši sistemi ovlaživanja su izuzetno ekonomični i jednostavni za održavanje.


Gljive i voda

Sveže gljive sadrže 85-95% vode, što je relativno visok sadržaj vode. Gljivama je voda glavni nosač hranjivih materija i regulator mnogih biohemijskih procesa.

Gljiva preko micelija usvaja vodu i hranjive materije i tako učestvuje u izgradnji tkiva.Voda aktivira razne biohemijske proces, a najbitniji su oni enzimski gde vrši razgradnju celuloze i sličnih materija. Služi za neophodnu termoregulaciju u procesu rasta i razvoja gljiva.

Gljive u toku razvoja konstantno gube i usvajaju vodu, a svaki nagli gubitakštetno deluje na prinos i kvalitet gljive.

U svetu je zbog sve veće potrošnje početkom 20. veka preduzeta intenzivna proizvodnja tzv. industrijskih gljiva. Njihova namena nije bila da zamene samonikle šumske gljive, već da budu dostupne što većem broju potrošača. I danas u svetu važi isto pravilo, pa su uzgajane gljive po ceni daleko ispod samoniklih. U našoj sredini smo do nedavno imali slučaj da je cena kultivisanih gljiva bila veća ili ista kao cena mesa, a samim tim i veća nego cena gljiva na tržištu Zapadne Evrope. Ovakva situacija je počela da se menja od 2000. godine zahvaljujući zdravoj konkurenciji, odnosno pojavi sve većeg broja proizvođača. Cena kultivisanih gljiva je pala na realni nivo, pa se više ne može porediti sa cenom mesa.

Da bi se udovoljilo sve većoj potrošnji gljiva, danas gotovo svaka zemlja ima sopstvenu proizvodnju gajenih šampinjona (Agaricus bisporus), bukovača (Pleurotus sp.) i nekih drugih vrsta.


vlaga

Vlaga je jedan od najbitnijih faktora u uzgoju pečuraka.Vlaga u prostoriji se može izravno vezati na momenat zagrevanja. Čim se jače zagreva, mora se regulisati i vlaga, jer je poznato da se podizanjem temperature isušuje vazduh.

Inače, optimalna vlažnost u prostoriji za plodonošenje je od 85 do 95 %. Za vreme rasta gljive vlaga bi trebala biti između 90-95 %, dok dva dana pre same berbe treba vlagu smanjiti na 75-85 %.

Time se sprečava deformacija gljiva i klobuci neće biti sluzavi od previše vode.
Takve gljive (bez preterane vlažnosti) se mnogo bolje čuvaju. Vlažnost se postiže zalivanjem betonskog poda ili orošavanjem leđnim, ručnim, ili ugrađenim automatskim ovlaživačima. Sa bilo čime da se održava vlaga, voda se mora raspršivati u što finiju maglicu, a isključivo je zabranjeno direktno polivanje vreća ili gljiva koje rastu. Kako će održavati vlagu uzgajivač treba rešiti prema konkretnim prilikama u svome prostoru, te tu postoje i jeftina rešenja koja zahtevaju više angažmana, a postoje i skuplji potpuno automatski ovlaživači sa samonapajanjem vodom kao što su naši TE cooling sistemi. Kada se kaže „skuplji“ pre svega se misli na početno ulaganje. Možda je ono nešto skuplje od nekih drugih rešenja ali vaš posao čini profesionalnim i uzgoj efikasnim! Gljive koje gajite dobijaju tačno ono što treba i samim tim je rod veći i bolji. A kada je rod veći i vaš uzgoj produktivniji, da li zaista početno ulaganje nešto znači?? Kolika je vlažnost prostorije, kontrolira se hidrostatom.


Uslovi u periodu inkubacije komposta

Parametri

Vrednost

Odstupanje

Temperatura prostora18 – 21 ºC
19 – 23 ºC
Temperatura komposta
22 – 27 ºC
23 – 28 ºC
Vlažnost= 80%
80 – 85%
% CO2
0.7 – 2.0%
1.0 – 3.0%

Reference

Branko Drakulić polj. Gazdinstvo

Beograd, Srbija - Uzgoj pečuraka

Preporučeni proizvodi

Komercijalna  pumpa za rashlađivanje vodenom maglom

ANNOVI REVERBERI

Pročitaj više