Predhlađenje hladnjaka ili izmenjivača toplote na industrijskim postrojenjima je najnoviji i revolucionaran sistem spuštanja toplote vazduha pre njegovog ulaska u ventilatore.

Problem otkazivanja elektromotora ventilatora i ispadanja iz rada, opterećenja motora ventilatora, prekomernog habanja i abnormalne potrošnje električne energije u otežanim uslovima rada i visokih temperatura je prošlost.

PREDHLAĐENJEM HLADNJAKA SISTEMOM VODENE MAGLE U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO POVEĆAN JE KAPACITET PROIZVODNJE ZA 30% , ČAK I NA TEMPERATURAMA PREKO 40 STEPENI. 

Sistemom predhlađenja hladnjaka snižava se temperatura vazduha na izlasku iz hladnjaka hlađenim vazduhom u letnjim periodima. Dizne koje se ravnomerno raspoređuju ispod hladnjaka raspršuju vodu u sitne kapljice koje u dodiru sa vrućim vazduhom uzimaju toplotu i pretvaraju se u vodenu paru čime dolazi do hlađenja vazduha za oko 10 stepeni . Na ovaj način dobijaju se sledeći benefiti ( konkretan primer u rafineriji) :

BENEFITI - ELEKTRIČNA ENERGIJA

  • Pri projektovanjoj konverziji ušteda na potrošnji električne energije od 30%
  • Svi frekventni motori su sa uključenim sistemom hlađenja bili opterećeni 70%. U normalnom radu BEZ sistema hlađenja opterećenje bi bilo na maksimumu.
  • Proračunat životni vek opreme je povećan za 20%
  • Međuvremenski period održavanja elektromotora ( zamena ležajeva, otkazi...) je duži.

BENEFITI IZVLAČENJA BELIH DERIVATA:

Smanjenjem temperature ispod hladnjaka ostvareni su sledeći efekti:

  • Mogućnost povećanja konverzije katalizatora za 20%
  • Povećano izvlačenje belih derivata i to za za 3 tone benzina na dan i 12 tona dizela na dan

Reference

NIS GAZPROM NEFT

Rafinerija Nafte Pančevo