Predhlađenje hladnjaka ili izmenjivača toplote na industrijskim postrojenjima je najnoviji i revolucionaran sistem spuštanja toplote vazduha pre njegovog ulaska u ventilatore.

Problem otkazivanja elektromotora ventilatora i ispadanja iz rada, opterećenja motora ventilatora, prekomernog habanja i abnormalne potrošnje električne energije u otežanim uslovima rada i visokih temperatura je prošlost.

PREDHLAĐENJEM HLADNJAKA SISTEMOM VODENE MAGLE U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO POVEĆAN JE KAPACITET PROIZVODNJE ZA 30% , ČAK I NA TEMPERATURAMA PREKO 40 STEPENI. 

Sistemom predhlađenja hladnjaka snižava se temperatura vazduha na izlasku iz hladnjaka hlađenim vazduhom u letnjim periodima. Dizne koje se ravnomerno raspoređuju ispod hladnjaka raspršuju vodu u sitne kapljice koje u dodiru sa vrućim vazduhom uzimaju toplotu i pretvaraju se u vodenu paru čime dolazi do hlađenja vazduha za oko 10 stepeni . Na ovaj način dobijaju se sledeći benefiti ( konkretan primer u rafineriji) :

BENEFITI - ELEKTRIČNA ENERGIJA

  • Pri projektovanjoj konverziji ušteda na potrošnji električne energije od 30%
  • Svi frekventni motori su sa uključenim sistemom hlađenja bili opterećeni 70%. U normalnom radu BEZ sistema hlađenja opterećenje bi bilo na maksimumu.
  • Proračunat životni vek opreme je povećan za 20%
  • Međuvremenski period održavanja elektromotora ( zamena ležajeva, otkazi...) je duži.

BENEFITI IZVLAČENJA BELIH DERIVATA:

Smanjenjem temperature ispod hladnjaka ostvareni su sledeći efekti:

  • Mogućnost povećanja konverzije katalizatora za 20%
  • Povećano izvlačenje belih derivata i to za za 3 tone benzina na dan i 12 tona dizela na dan
NIS GAZPROM NEFT

Rafinerija nafte Pančevo

Predhlađenje hladnjaka

Podzemno skladište gasa Banatski Dvor Srbijagas

Reference

NIS GAZPROM NEFT

Rafinerija Nafte Pančevo

Preporučeni proizvodi

NIS GAZPROM NEFT

Pumpa visokog pritiska u EX zaštiti