Blokira se dehidratacija proizvodaVoće,povrće,riblji proizvodi,meso,sir sadrže u sebi veliku količinu vode. Do gubitka svežine i težine pomenutih proizvoda najčešće dolazi zbog njihove brze dehidratacije. Voda isparava zbog razlike u njenoj količini u samom povrću ili voću i količine vode u njihovom okruženju ( suv vazduh ). Svrha misting sistema je da povrati optimalan nivo vlage u vazduhu i smanji temperaturu okruženja čime se blokira proces dehidratacije/gubitka vode pomenutih proizvoda.

Misting sistemi bez problema mogu biti instalirani na policama gde se drže proizvodi ili čak i u frižidere pod uslovom da se koristi automatska kontrola vlažnosti vazduha.

Takodje,misting sistemi sprečavaju širenje neprijatnih mirisa u okruženje !


Kako funkcioniše?

Normist sistem pod visokim pritiskom ( 70bara) pumpa vodu kroz vrlo sitne mlaznice čime se dobijaju tako fine čestice vode koje odmah isparavaju bez stvaranja vlage i tako održavaju vlagu i hladnoću u vazduhu.

Zbog ugrađenog tajmera,koji reguliše vremenske intervale rada sistema u sekundama,ultra laka maglica vode se emituje direktno na proizvode par sekundi cime se smanjuje dehidratacija i održava težina proizvoda i njegovo sveže stanje. 

Dakle,koristi koje nam donosi misting sistem su sledeće:

 • Blokira se dehidratacija proizvoda
 • Smanjuje se gubitak težine proizvoda
 • Duža svežina - ređe proizvodi trule
 • Smanjuje se temperatura
 • Sprečava širenje neprijatnih mirisa


Gde sve može da se koristi Misting sistem :

 • Na policama voća i povrća u supermarketima
 • Na ribljim pijacama
 • Frižiderima i hladnjačama
 • Mesarama u supermarketima
 • Skladištima voća i povrća
 • U industriji obrade hrane


GUBITAK TEŽINE PROIZVODA
Rezultat u idealnim uslovima -95%