Modularni sistem za dezinfekciju i pranje vozila i njihovih šasija je kreiran tako da se spreči stvaranje naslaga na vozilima koje su ulazile u objekte farmi životinja. Preko naslaga koje se talože na vozilima, ona iste iznose iz objekata čime mogu uzrokovati iznošenje bolesti, bakterija i virusa koji se stvaraju i tim vrstama objekata i životinjskog su porekla.


Ovaj sistem je veoma lak za sastavljanje a sastoji se iz sledećih komponenata:

  • Pumpe visokog pritiska
  • Filtera za vodu
  • Kompleta za dezinfekciju
  • Čeličnog rama i praga sa ugrađenim diznama


Na ovaj način dizne rasprskuju sredstvo za dezinfekciju po celoj šasiji vozila i u potpunosti uklanja naslage koje mogu predstavljati izvor zaraze pri izlasku iz fame životinja.

Preporučeni proizvodi