KONTROLA

kontrola

Načini upravljanja sistemima

U zavisnosti od primene, koriste se različiti tipovi kontrole sistema. Za ugostiteljstvo koristi se tajmer na sekunde, za plastenike higrostat sa sondom, za rafinerije i farme termostat sa sondom... Naša firma može da ponudi i kompletnu kontrolu i upravljanje preko interneta, tableta, računara.

Normist tajmer za praćenje sistema za hlađenje

INDUSTRIJSKA KONTROLNA KUTIJA

Tehnička specifikacija kontrolne kutije Normist za praćenje sistema za hlađenje u industrijskim objektima.

Pročitaj više
Idrobase tajmer za praćenje sistema za hlađenje

DIGITALNI TAJMER NA SEKUNDE

Tehnička specifikacija Normist digitalnog tajmera za praćenje sistema za hlađenje u industrijskim objektima.

Pročitaj više
Normist digitalnog tajmer

ANALOGNI TAJMER NA SEKUNDE

Tehnička specifikacija Normist analognog tajmera za praćenje sistema za hlađenje u industrijskim objektima.

Pročitaj više
Kontrolna kutija Normist

DIGITALNI TAJMER

Tehnička specifikacija Idrobase digitalnog tajmera za praćenje sistema za hlađenje u industrijskim objektima.

Pročitaj više
Analogna kontrolna kutije za idrobase

ANALOGNI TAJMER NA SEKUNDE

Tehnička specifikacija analogne kontrolne kutije za idrobase industrijske pumpe za hlađenje.

Pročitaj više
HIGROSTAT I TERMOSTAT za praćenje rada sistema hlađenja i održav

DIGITALNI HIGROSTAT I TERMOSTAT

Tehnička specifikacija Idrobase digitalnog HIGROSTATA I TERMOSTATA za praćenje rada sistema hlađenja i održavanje vlažnosti vazduha u industrijskim objektima.

Pročitaj više
Sonda za kontrolu vlage u sistemima za odvlaživanje

SONDA ZA REGULACIJU VLAGE

Tehnička specifikacija sonde za kontrolu vlage u sistemima za održavanje vlažnosti vazduha.

Pročitaj više
Kontakt