Problemi sa radom hladnjaka,čilera i roof topova se dešava u vreme najvećih letnjih vrućina kada temperature prelaze 40 stepeni. Povećanje kapaciteta do krajnjih granica uređaja ne može ukloniti te probleme. Jedino rešenje je smanjiti ulaznu temperaturu vazduha koji prolazi kroz kondenzator, čime se efikasno povećava kapacitet kondenzatora. Postavljanje sistema za predhlađenje direktno utiče i na smanjenje potrošnje energije potrebne za rad kompresora, koja može biti smanjena 30-50%.


TE cooling sistemi proizvode vodenu maglu koja se sastoji od vodenih kapljica mikronske veličine, koje nastaju raspršivanjem vode pod visokim pritiskom kroz sitni otvor mlaznica/dizni. Neophodan pritisak (70 bara) postiže se pomoću pumpe visokog pritiska. Voda se distribuira prema mlaznicama kroz posebne cevi visokog pritiska. Jednom kada voda dođe do mlaznice, pomoću visokog pritiska pretvara se u čestice vodene magle veličine 3 - 5 µm. Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir s vrućim vazduhom, veoma brzo isparava apsorbujući pri tome i toplinu, što rezultuje hlađenjem vazduha. Isparavanje i hlađenje je veće, što je temperatura vazduha viša.


Troškovi održavanja sistema su niski, a sam sistem je dugovečan zbog svoje jednostavnosti i zato što je izrađen od kvalitetnih materijala. Koristi sistema za predhlađenje klima-uređaja Normist su sledeće:

  • produžen radni vek klima-uređaja
  • znatne uštede na potrošnji energije (do 50%)
  • sigurnost rada (uređaji neće biti blokirati pri visokoj spoljnoj temperaturi)
  • veći kapacitet hlađenja i tiši rad
  • uštede na održavanju
  • uređaji postaju ekološki još prihvatljiviji

GTC X Novi Beograd

Pred-hlađenje čilera

PC Ušće Beograd

Reference

NIS GAZPROM NEFT

Rafinerija Nafte Pančevo

PSG BANATSKI DVOR D.O.O.

Banatski Dvor, Srbija - podzemno skladište Srbijagasa

GALENIKA A.D.

Beograd, Srbija - farmaceutska industrija

TELEKOM SRPSKE A.D.

Banja Luka , Republika Srpska

Preporučeni proizvodi

CAT pumpa sa remenim prenosom

Klipne pumpe sa remenicom

Pročitaj više