Naši sistemi su dizajnirani za ovu upotrebu, snižavaju temperaturu, smanjuju količinu insekata, spuštaju prašinu i unapređuju kvalitet vazduha u okruženju konja. Na taj način stvaraju okruženje koje je neophodno za dugoročno zdravlje i bezbednost konja.

TE cooling sistem se bazira na principu isparavanja vode koja pod visokim pritiskom stvara najfinije čestice vode koje se razbacuju u atmosferu. Toplota je apsorbovana i pretvorena u hladnije okruženje.

Kada dođe do zagrevanja tela konja,njihov proces znojenja imitira ono što i naši sistemi rade - evaporativno hlađenje. Na ovaj način konji rade 70% svojih rashladnih sposobnosti, dok ostalih 30% rade dahtanjem. Pokušavanjem da dahtanjem rashlade telo, konj će izbaciti veliku količinu toplog vazduha i u idealnim uslovima udisati vazduh koji je hladniji od unutrašnje temperature tela. Ovo daje efekta samo ukoliko je spoljni vazduh hladniji od onog unutra.

TE cooling sistemi snižavaju temperaturu vazduha koju konji udišu i na taj način pojačavaju efekat unutrašnjeg hlađenja tela kod konja.
Insekti - takođe predstavljaju veliki problem koji se rešava pomoću naših sistema. Insekti nisu u najboljem odnosu sa vodom u vazduhu koja utiče na to da im se vlaže krila i samim tim uslovi za letenje postaju teži.

TE cooling sistemi mogu biti ugrađeni sa specijalnom doznom pumpom u koju je moguće dodati sredstva u koncentratu za eliminisanje insekata čime bi se potpuno eliminisalo njihovo prisustvo. Ovi koncentrati su isključivo biljnog porekla bez hemijskih komponenata i predstavljaju prirodni štit protiv insekata bez ugrožavanja zdravlja životinja.

Eliminisanje prašine i neprijatnih mirisa se podrazumeva što čini vazduh čistim i kvalitetnijim za udisanje.


efekti te-cooling sistema

  • Snižava se temperatura ambijenta
  • Smanjuje se i potpuno eliminiše prisustvo insekata
  • Smanjuje se toplotni stres
  • Povećava se kvalitet vazduha
  • Kontrola prašine
  • Mogućnost ubacivanja određenih mirisa i arome u vazduh
  • Dezinfekcija vazduha

Preporučeni proizvodi

Kontrolna kutija Normist

DIGITALNI HIGROSTAT I TERMOSTAT

Pročitaj više